Ordförande Eva Malmström
ordf@stockholmswesternryttare.se

Kassör Annelie Hedman
kass@stockholmswesternryttare.se

Sekreterare Ulrika Krafft
Ledamot Eva Bergqvist
Ledamot Paul Stylianoudis
Suppleant Maria Waara
styrelsen@stockholmswesternryttare.se

Valberedning
Linnea Kjellen
Maria Dahlén
valberedning@stockholmswesternryttare.se

Om Stockholms Westernryttare

Södertörns Westernryttare bildades i januari 1999 med ändamål att verka för westernridningens utbredning och främjande på Södertörn.

Genom åren har vi bytt struktur och anläggning vid ett par tillfällen, och har nyligen genomfört en stor förändring. När klubben grundades hade vi Södertörn Ryttarcenter som anläggning, och vi startade främst för att kunna hålla tävlingar där. Vilket vi också gjorde, 1999 och 2000 höll vi nationella tvådagarstävlingar med över hundra startande ekipage.

När undertecknad flyttade sin verksamhet till Söderby Gård 2000 bildades för en kort period en ny klubb i Grödinge, och sedan klubben Taure för boende/uppstallade i området runt Nedre Uringe.

Vår verksamhet fortsatte på Söderby Gård i Ösmo fram till hösten -08, med en eller att par regionala tävlingar om året och otaliga tävlingsträningar och småevenemang. Antalet medlemmar och aktiviteter har varierat genom åren, men basen har varit ridskolan och dess verksamhet.

08 lades ridskolan  på Söderby  ned,  och vår huvudsakliga verksamhet våren 2009 har inriktad på kurser och tävlingar för deltagare med egna hästar. Från och med hösten 2009 , i och med att  jag startade westernridskola på Häståkeriet i Stockholm, verkade huvuddelen av de nya medlemmarna komma från Stockholms innerstad, och vi hade återigen möjlighet att erbjuda aktiviteter för de utan egna hästar.

Hösten 2009 beslutade klubben att byta namn från Södertörns Westernryttare till Stockholms Westernryttare, vilket nu är genomfört. Vi har tillgång till lokaler för teori och medlemsträffar på Mäster Olovsgården i Gamla stan, och kan nu utveckla  vårt arbete med att främja westernridningen i Stockholm, parallellt med att kunna ordna westernträffar och tävlingar runt Stockholm, och hoppas på många nya aktiva i klubben!
Vi har numer många medlemmar runt Kungsängen, Enköping och Bålsta, och de senaste tävlingarna har varit förlagda i Övergran och Örsundsbro. Och givetvis onlinetävlingar 2020.
From 2015 är vi en fristående klubb, inte ansluten till Wras. Vi arrangerar 2-3 öppna tävlingar om året med Open Doors på våren och No Problems med klubbmästerskap på hösten i september som våra största evenemang, samt ett antal clinics i främst norra storstockholm.

Eva Malmström, en av grundarna av SW